top of page

ERKEN EVLİLİKLER ( Çuvaldız ) (2010)

Ekonomik gerekçeler, gelenekler, namus kavramı ve dini inanışların yanlış yorumlanması ile kız çocuklarının aile içi mutsuzluk nedeniyle evden kurtulma ve sosyal statü olacağı düşüncesi erken evliliklere neden olmaktadır. Birleşmiş Milletler tarafından imzalanan çocuk hakları sözleşmesine göre 18 yaşın altındaki kişiler çocuk olarak kabul edilir. Oysa, istatistiklere göre Türkiye’deki evliliklerin %30 u 12-19 yaş arasında gerçekleşiyor.

Tarih boyunca toplumda hoşgörülmeyen cinsel davranışın kabul edilebilir hale getirilmesi ve ekonomik güvence aracı olarak görülen erken evlilikler, günümüzde kız çocukları için cinsel ve ekonomik sömürü durumundadır. Aynı zamanda çocukların, eşitlik, eğitim ve gelişme, kölelikten uzak tutulma hakları gibi biribiriyle bağlantılı birçok hakkının da ihlali anlamına gelmektedir.

bottom of page